Regnskap og lønn

I en verden hvor alt går stadig fortere, er det helt essensielt å ha et oppdatert og pålitelig regnskap. Har du tilgang til oppdaterte tall og gode regnskapsrapporter, øker sannsynligheten for at du tar riktige beslutninger i tide. Med et skybasert system har du full oversikt over regnskapet ditt, og det er enkelt å tilrettelegge for arbeidsdeling hvis dere ønsker det. Våre dyktige ansatte står også klare til å hjelpe med arbeidsoppgaver knyttet til økonomifunksjonen, eller opplæring og kompetanseheving hvis dere trenger det.

Lønnsområdet er stort og omfattende, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på et regelverk som stadig endres. Med MDE Sigma som partner kan du være trygg på at dine ansatte blir ivaretatt på en god måte. Vi kan ta oss av hele lønnskjøringen og de nødvendige innrapporteringer til myndighetene, og du kan få en enklere hverdag, med elektronisk registrering av reiseregninger, utlegg og timer. Vi tar oss også av nødvendig rapportering i forbindelse med utenlandsk arbeidskraft, både på entreprisekontrakter og ved innleie av arbeidskraft. Trenger dere opplæring og hjelp til å få på plass og gode rutiner, fikser vi det også.

Kontakt meg om Regnskap og lønn

Thomas Anda

Thomas Anda

Bedriftsrådgiver

thomas.anda@mde.no
954 68 607

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss